مجلس با تحقیق و تفحص از کفش ملی موافقت کرد – ایرنا

او در یکی از زمینهایی که خریده بود، مسجدی را نیز احداث کرد. حتی برای بهرهوری بهتر، او به اجبار زمانی را برای استراحت و خواب کارگران بین شیفتهای کاری در نظر گرفت. ۷. در دهههای 1340 و 1350، چندین شرکت، که در زمینههای تخصصی چرم، کفش، توزیع و فروش محصولات بودند، همگی زیر چتر … Read more

کفش ملی ایران بر پای روسها

این فرآیند، اوج کثافت است و فقط اسم است، برای اینکه هیچ کاری نکردید و برند هیچ چیزی نیستید. وقتی فعالیت را معاف از مالیات میکنید، عملا یک ظلم عجیبی است، چون محمدرضا گلزار در طبقهبندی هنرمندان است و معلم خط در روستا هم هنرمند است. او هم چیزی تولید نمیکرد. من از او خواستم … Read more

مجلس با تحقیق و تفحص از کفش ملی موافقت کرد – ایرنا

از هتل تا ادارهای که باید میرفتیم ۱۰ دقیقه راه بود. او به همین ترتیب خیامی را برای وارد کردن صنعت خودروسازی به ایران چند بار به آلمان و انگلستان فرستاد تا در نهایت، کارخانه ایران ناسیونال را که به ایران خودروی فعلی تبدیل شده است، با سرمایه 2 میلیون تومانی خیامی و وامی که … Read more

تاریخچه کفش ملی ایران

یک روزی ایراد میگرفتیم که چرا باید متخصصان فلان صنف میلیارد میلیارد درآمد داشته باشند، امروز فهمیدیم که یک تار موی آنها شرف دارد به امثال سپیدنامی که جز خوردن، تخصصی ندارند و حالا اینطور مورد توجه قرار گرفته و معدهشان را هم بیمه میکنند. از روزی که متن ویرایش شده کتاب را تحویلم داد … Read more

کفش ملی؛ شرکتی با داراییهای ۱۰ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومانی!

هماکنون برخی تولیدکنندگان کفش در کشور محصولات خود را با نشان کفش ملی از طریق فروشگاههای کفش ملی به فروش میرسانند. «وملی» و دارایی های زیاد شرکت؛ کفش ملی (وملی) دارایی های زیادی دارد که در ۵ دسته تقسیم می شود. کفش ملی که امروزه توسطه شرکت سرمایه گذاری ملی (با نماد وملی) هدایت می … Read more

کفش ملی ایران بر پای روسها

شاید بتوان گفت شرکت اوکاباشی تنها میراث باقی مانده از خانواده ایروانی بوده که توسط دو نسل بعد از رحیم ایروانی در حال اداره شدن است. محمد رحیم متقی ایروانی سرانجام در ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ در سن ۸۵ سالگی در شهر لندن چشم از جهان فروبست. محمدرحیم متقی ایروانی در ۲۱ بهمن ماه سال ۱۲۹۹ … Read more

نیم ساعت دیر رسیدم

از سال 47 به بعد در کنار تولید کفش، محصولاتی مثل جوراب، توید، آستر و بندِ کفش و مواردی دیگر اقدام نمود. رحیم علاوه بر تولید کفش به تاسیس کارخانههایی در زمینه تولید زیره کفش لاستیکی PVC، تولید آستر و بند کفش، تولید جوراب، تولید مقوا و کارتن، ماشینسازی و تولید تسمه در 600 اندازه … Read more

نیم ساعت دیر رسیدم

گفتند چه مدت مهلت میخواهید؟ برای آنها مهم نیست بر سر بیماران یا بازنشستهها چه چیزی میآید. آنها به این اهمیت میدهند که سود بیشتری داشته باشند. درواقع میخواهند تبلیغات سرمایهداری کنند که بیمهها درآمد بیشتری داشته باشند. پدر بزرگش اولین کسی بود که پمپ دستی را وارد شیراز کرد و باعث شد سیستم آبرسانی … Read more

موافقت مجلس با طرح تحقیق و تفحص از کفش ملی – ایمنا

هر کس یک گونی مواد روی دوشش انداخته بود و به سمت کارخانه میدوید تا هر چه زودتر کار شروع شود. مثلا شرکت اتافوکو تولیدکننده دمپایی با یک ژاپنی شریک بود. مثلا کفش ملی در چرم مغان ۲۰درصد و در چرم خراسان حدود ۴۰درصد سهیم بود.سرمایهگذاری الوند سهام کارخانه پارچهبافی نخکار و چند شرکت تجاری … Read more

کفش ملی ایران بر پای روسها

در سال 1342 تعداد ماشین آلات کارخانه به بیش از 500 دستگاه رسید و ارزش آن ها معادل 40 ملیون ریال بود. کارخانه کفش ملی در هر 24 ساعت تقریبا 24 هزار جفت کفش تولید می کرد و سطح تولید روزانه ی آن حدود 12هزار جفت از انواع کفش های مختلف و متنوع بود.در سال … Read more