12 نکته که میخواهید درباره کفش ملی بدانید – کاماپرس

وی اضافه کرد: اکثر زیرمجموعههای هلدینگ آتیه صبا در حال حاضر زیان ده هستند، از این رو تحقیق و تفحص از مجموعه مذکور موجب شده امیدی در دل بازنشستگان به وجود آید. همچنین علی رغم اینکه مدیران این مجموعه حقوقهای نجومی دریافت میکنند، نتوانسته اند شرکتهای زیان ده را به سود ده تبدیل کنند، لذا لازم است موضوع تحقیق و تفحص از مجموعه مذکور مطرح شود. این وقتی مقابل تصویر دههشصتی که قرار میگیرد که یکسری آدم یقهکثیف و ساده بودند، شرایط فهم را پیچیدهتر هم میکند. سه شرکت سرمایهگذاری به نام «الوند»، «آذرین» و «گروه صنعتی ملی» بودند که مردم مجموعه را به نام «گروه صنعتی ملی» میشناختند. لازم به ذکر است مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص تحقیق و تفحص از هلدینگ آتیه صبا را به شرح زیر قرائت کرد.

باید این نظام مالیات مبتنی بر فرد را درست کند. بیمهکردن معده دلالت بر این است که کارخانه و محصولی ندارد. عباس مقتدایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به عنوان نماینده درخواست کننده این تحقیق و تفحص در تشریح دلایل خود گفت: صندوق بازنشستگی کشوری دارای ۵ هلدینگ میباشد که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده و یکی از این هلدینگها شرکت آتیه صبا است. نماینده اصفهان یادآور شد: صندوق بازنشستگی کشوری ۵ هلدینگ دارد که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد. ۱. کفش ملی، طی گذشت چند سال از آغاز کارش، توانست سرعت تولیدات خود را تا حد زیادی بالا ببرد و به دنبال آن، به فروش و صادرات روزانه 120 هزار جفت کفش پرداخت. این شرکت زمانی بیش از ۵۲ کارخانه در صنعت کفش و چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیرهای کفش ملی در سطح ایران و بین ۹ تا ۱۱هزار کارگر داشت و تولیدات این شرکت به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، مجارستان، لهستان، رومانی و حتی اروپای غربی صادر میشدند.

اما بچه فلان نسلاولی ممکن است عاشق این باشد. ممکن است نسل اول انقلاب علیه آن باشد یا نسل قدیمیتر زاویه داشته باشد. همان سال شرکت تجاری استاندارد در آن محل به ثبت رسید و با مستقر شدن یک دستگاه ماشین «گالشزنی» در آن محل، تولید کفش ماشینی در خاورمیانه پایهریزی شد. او با مدیران، کارمندان و سرکارگران غذا میخورد و به شکایات آنان گوش میداد. به او میگویند پدر صنایع نوین ایران. وی ادامه داد: به هر حال خیلی خوشحال هستم افرادی اینجا مسئولیت دارند که توانایی رساندن کفش ملی به جایگاه مطلوبش را دارند.از طرفی به اینجا آمدم تا صالحی را که از دوستان من است را ملاقات کنم.

خراسانی گفت: «ایراد سیستم این است که نظام مالیاتی وحشتناکی دارد. در این گروه بسیاری پولدار هستند. الان بحث درباره مالیات هنرمندان، کشاورزان و غیره میشود و صدای هر قشری درمیآید، ولی وقتی فردی باشد، بحثی درباره گروه شغلی نمیشود. چرا فلان گروه شغلی باید معاف از مالیات باشد؟ مالیات نباید براساس گروههای شغلی باشد. مادامی که این نظام مالیاتی براساس گروههای شغلی است درست نمیشود. آدمهای درستکاری را برای این کار انتخاب کرده بود، به طوری که در اوایل انقلاب بعضی از همین افراد امام جماعت کارخانجات شده بودند. جایی که با زلزله مهیبش، خیلی ها آن را با زلزله و باد و زیتون می شناسند. گفت که نمیدانم شما بچههای بعد از انقلاب چرا زمان را درک نمیکنید. چرمسازی که کارش سنگین بود و تحملش سخت، به متخصصان هندی واگذار شده بود.

0 دیدگاه دربارهٔ «12 نکته که میخواهید درباره کفش ملی بدانید – کاماپرس;

دیدگاهتان را بنویسید