کفش ملی ایران بر پای روسها

هر روز کار من از صبح تا شب همین بود. رحیم متقی در سال 1343 کار اجتماعی بزرگی انجام داد که تا آن زمان در تاریخ ایران بیسابقه بود و آن تاسیس شرکت کانون مشاوره اقتصادی بود که هدف این شرکت پرورش 20 کودک از دو ماه تا دو سال با نام ایروانی پور بود، با این هدف که این کودکان در آینده از مدیران بنگاههای صنعتی او شوند. برای محمدرحیم ایروانی، تمامی پرسنل یک خانواده واحد بودند و او همواره همانند پدری دلسوز برای رشد و تعالی این خانواده زحمت میکشید. برای بهتر روشن شدن ماجرای بیمه کردن معده یک بُخُور مجازی، گفتوگویی با مجید حسینی، جامعهشناس و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران انجام دادیم. ماجرای این مدل بیمه کردنها و تبلیغها، چیز جدیدی نیست. وی با تاسیس شرکت کفش ملی و چندین شرکت در زمینه کفش چرم و انواع شرکتهای خدماتی سرمایهگذاری در بانک و بیمه نقش موثری در توسعه صنعت کفش ایفا کرد.

او از دل رکود آن روزها، پایههای صنعتی شدن ایران را بنیان گذاشت و در روزگاری که تاجران به پستوی امن حجرههایشان دل خوش کرده بودند، آنها را به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کرد. او به همین ترتیب خیامی را برای وارد کردن صنعت خودروسازی به ایران چند بار به آلمان و انگلستان فرستاد تا در نهایت، کارخانه ایران ناسیونال را که به ایران خودروی فعلی تبدیل شده است، با سرمایه 2 میلیون تومانی خیامی و وامی که نیازمند از دولت در اختیارش گذاشت، به راه انداخت. او گفت: «سرمایهداری همواره وجه سرکوب و جنگ و بهزور ندارد، درحقیقت وجه مهم از سرمایهداری هژمون شدن و مسلط شدن سرمایه بر ذهن ماست. ازنظر من مهمترین کارکرد اینها سرکوب ذهنی مستضعفان است و میخواهند نشان دهند شما خنگ هستید که شادخوار نیستید و شما عقبمانده و کمتوان هستید که نتوانستید اندازه ما بخورید. واقف به تفاوتهایش هستم، منتها در زمانهای که هرکسی که کاری میکند، جز از ما بهتران، جز سرمایهدارها که اصلا در گیرودار اینچیزها نیستند، مشکل بیمهای دارد و هرچه فریاد دارد بر سر شرکتهای بیمه میکشد، یکی از اینها یککاره بلند میشود و در مراسمی مجلل و عجیب، معده بُخُور فضای مجازی را بیمه میکند.

درحقیقت اینها کاراکترهایی هستند که همسرنوشتی را بههم میزنند. هر بلاگری، در هر حوزهای که فعالیت میکند، آنقدر شرایط و طرح و المان برای تبلیغ کردن درنظر گرفته که این سختی محاسبه را چندین برابر هم میکند. وی پیرامون آینده کفش ملی افزود:من خیلی با صنعت کفش آشنا نیستم،اما امیدوارم در جهت توسعه و بهبود حرکت های خوبی صورت بگیرد.آقای صالحی از جمله مدیرانی است که بسیار ریسک میکند و ،مدیرریسک است، یعنی کسی که خطرپذیر است.با روحیه مدیریت وی ،فکر میکنم اتفاقات خوبی در این مجموعه رخ دهد. با استفاده از کد تخفیف کفش ملی انواع کفش روزمره، مجلسی و رسمی، کالج، بوت و نیم بوت، صندل و دمپایی، چکمه، پوتین، واکس و اکسسوری را با قیمت ارزان خرید نمایید.

رحیم در سال 1330 زمینی در چهارراه گلوبندک خرید و پاساژ استاندارد را در خیابان خیام احداث کرد. این فروشگاه یکی از پنج فروشگاه کیف و کفش در محله قلهک تهران میباشد و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مرکز خرید آ. مرد گنده راه میرود، از این رستوران به آن یکی، از این شهر به آن شهر، شکم گنده میکند و هرچیزی که دم دستش میآید، میبلعد، از یکی تعریف میکند و به یکی نقد، کیلو کیلو فالوور هم اضافه میکند و وزن صفحهاش را هم مثل وزن خودش بالا میبرد، سرآخر، یک بیمه نمیدانم از کجا بیخبر، معده پر از همهچیز این آقا را بیمه میکند تا مبادا ترش کند! همچنین شرکت کفش ملی روزگاری نه چندان دور بیش از ۱۲ هزار نیرو داشت اما امروز از این مجموعه فقط یک تابلو باقی مانده است. درواقع ائتلاف سوپراستارهای سرمایهداری از تستر تا رامبد جوان ائتلاف فقط مصرف نیست، بلکه ائتلاف ضدمستضعفان است.