کفش ملی ایران بر پای روسها

دمپایی را هم تمیز کنید یا این که اگر جنس چرمی دارد از واکسهای مخصوص چرم استفاده کنید. باید استفاده از کفشهای روبسته را کنار گذاشته و به دنبال صندلهای باز برای فصل گرما باشید. این گروه از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲، ۱۰ شرکت را در زمینه تولید انواع کفش(کفش استاندارد ،گابور و …)، کفش صنعتی، چکمه (چکمه ملی) و دمپایی (سرپایی ملی و اتافوکو) و همچنین ۲۵ شرکت دیگر با همکاری شرکای خارجی و ایرانی برای تأمین نیازهای شرکتهای تولیدی اصلی افتتاح کرد. در سال ۱۳۳۴ محمدرحیم ایروانی به دنبال توسعه کسبوکارش، پاساژ استاندارد (به جز انبار عمده فروشی) را اجاره داد و کارخانه خود را در مهرآباد جنوبی در زمینی به وسعت ۷۰۰ مترمربع خرید. کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است.

حتی برای بهرهوری بهتر، او به اجبار زمانی را برای استراحت و خواب کارگران بین شیفتهای کاری در نظر گرفت. با استفاده از یک خط کش ، فاصله بین دو علامتی را که ثبت کرده اید را اندازه بگیرید. او حتی برای کاهش بیشتر هزینهها به خصوص هزینه (و زمان) رفتوآمد کارگران و کارمندان به فکر افتتاح دو خط راهآهن در آن منطقه افتاد و از سرویسهای ایابوذهاب برای کارگرانش استفاده کرد. هوشمندی و دلیل پیشرفت ایروانی نیازسنجی به موقع بازار بود و رشد شرکت «کفش ملی» نیز به همین دلیل اتفاق افتاد. این تحقیقات دقیق موجب رشد بسیار بالای شرکت در تولید انواع کفش شد. او همواره آموزش را محور اصلی توسعه خود و شرکتش قرار میداد و با آموزش کارمندان و تحقیقات دقیق بازار توانست به سرعت در داخل و خارج ایران کفش ملی را توسعه دهد. ایروانی تنها به بازار داخلی بسنده نکرد و با تجربه خوب صادرات کفش به روسیه، در سال ۱۳۴۵ با افتتاح دفتری در لندن به فکر صادرات به اروپا افتاد و توانست تا سال ۱۳۵۵ علاوه بر روسیه، محصولات مختلف خود مثل دمپایی اتافوکو و کفشهای کتانی را به بلژیک، فرانسه، اسکاندیناوی، انگلستان و آلمان صادر کند.

بعد از تجربه موفق کفش ملی در مهرآباد جنوبی، دیگر آن مکان پاسخگوی خط تولید کفش ملی نبود و ایروانی به دنبال افتتاح فاز بعدی خود یعنی افتتاح پارک صنعتی ملی افتاد. برای مثال متناسب بودن صندل با مکان مورد نظر برای استفاده بسیار اهمیت دارد. بهتر است از صندلهایی استفاده کنید که دارای قوس باشد (کف آن صاف نباشد). صنعت ساخت دمپاییهای مردانه در چند سال اخیر دگرگون شده است. ضخامت جورابهایی که می پوشید در مورد نحوه مناسب بودن دمپایی مورد توجه زیادی است. این امر در مورد محل قرار گرفتن پاشنه پا هم صدق می کند. همچنین تا سال ۱۳۵۶ توانست بیش از ۱۰۰۰۰ نفر را صاحب کار و بسیاری از مناطق کشور را آباد کند. او همچنین برای رفاه بیشتر و توسعه شهرسازی در آن زمان جاده قدیمی و باریک مهرآباد را بازسازی کرد.

با توسعه بازار و شروع صادرات موفق گروه صنعتی ملی در سال ۱۳۴۵، ایروانی تصمیم گرفت تا دست به تغییرات بزرگتر بزند و در کنار تولید کفش به تولید جوراب (شرکت جوراب فالکه)، کفش ایمنی، صنعتی و نظامی (شرکت کفش صنعتی) نیز مشغول شود. از سال ۱۳۳۹ توسعه و انتقال فعالیتها به مکانی جدید واقع در اسماعیل آباد آغاز شد. برای مثال تیم او از سال ۱۳۳۹ تحقیقات مختلفی را بر روی سایز پای مردان و زنان و کودکان انجام دادند و محصولات شرکت بعد از هر تحقیقی تغییر داده میشد و در جهت بهبود محصول قدم برمیداشتند. علاوه بر این؛ خانمها بر اثر پوشیدن کفشهای پاشنه بلند که اغلب جلوی آنها نیز نوک تیز است دچار خار پاشنه و یا هالکوس والگوس (قوز شست پا) میشوند. مدلهای جلوبسته طراحی خاصی دارند که شاید برای موقعیتهای مجلسی یا به عنوان بخشی از لباس خواب مناسب باشند.