کاهش حداکثری انتشار کربن در صنعت مد و پوشاک – ایمنا

به این ترتیب، سنت طراحی لباس به جای ارائهٔ لباسهای تکمیل شده به عنوان یک کار اقتصادی شروع شد. موفقیت ورث بهطوری بود که او به جای اینکه مانند خیاطهای دیگر که در گذشته تنها از دستور مشتری پیروی میکردند رفتار کند، میتوانست به مشتریانش دیکته کند چه بپوشند. در یک سال و نیم گذشته زیان های مادی و معنوی بسیاری به فعالان اقتصادی و صنعتی کشور وارد شده است. پیش از تشکیل اولین خانه طراحی لباس در پاریس، ابداع مد به وسیله افراد ناشناخته انجام میگرفت.خیاط هایی که خود لباسی را طراحی کرده و پس از دوخت کامل، آن را به مشتری تحویل میداند.رفته رفته خانه های طراحی این افراد را به استخدام خود درآوردند و شروع به عرضه طرح های مختلف زیادی کردند که در صورت جلب نظر مشتریان برای دو خت تایید میشد و این موضوع باعث شد طراحی لباس به عنوان یک شاخه اقتصادی جدید شناخته شود.

پوشاک آمادهready-to-wear و به فرانسه prêt-à-porte لباسهای ماشینی مرز بین دوخت سفارشی و تولید انبوه هستند، این لباسها برای مشتریهای مخصوص دوخته نشدهاند اما دقت زیادی در انتخاب و برش پارچه صورت گرفتهاست و به منظور تضمین انحصار، این لباسها در مقادیر محدود دوخته شدهاند. در حال حاضر صنعت مد بیش از هر چیز متکی بر فروش بازار انبوه است. درست پیش از آنکه بزازها مزونهای لباس (خانههای مد) خود را در پاریس برپا کنند و انبوه خیاطهای شناخته نشده دست به خلاقیت بزنند و مدهای عالی که در دادگاههای سلطنتی پوشیده میشدند برچیده شوند. آنها اغلب تمام طول یک فصل را صبر میکنند تا مطمئن شوند آیا سبک مطرح شده میتواند بازار را به دست بگیرد یانه، سپس برای تولید آن ابتکار عمل را به دست میگیرند و به منظور صرفه جویی در هزینه و زمان از پارچههای ارزانتر و تکنیکهای ساده تر برای تولید استفاده میکنند که به راحتی میتواند توسط یک دستگاه انجام شود.

با وجودیکه رقابت زیادی در تولید پوشاک وجود دارد، اما طراحی که بهخوبی با این بازار و صنعت مد آشنا باشد، میتواند در این رقابت سنگین موفق شود. بر اساس گفتههای معاون سازمان مزبور، اکنون کشور ارمنستان که بهتازگی روابط خود را با ترکیه قطع کرده، درحوزه تأمین پوشاک دچار مشکل شده و ایران در صورت رفع چالشها و تأمین کیفیت لازم در کل زنجیره تولید انواع پوشاک، میتواند جایگزین مناسبی برای ترکیه در بازار ارمنستان باشد. همچنین طراحی لباس زنانه به صورت مخصوص با برند مارک کریستین دیور در این دوره شروع شد. انواع لباسهایی که در فصلهای مد ارائه میشوند شامل پوشاک بهار،تابستان، پاییز، زمستان و همچنین لباسهای راحتی، لباس شنا و لباس عروس هستند. مجموعههای لباسهای ماشینی معمولاً در هر فصل طی دورهای که به نام هفتهٔ مد: Fashion Week شناخته میشود توسط خانههای مد به عرضهٔ نمایش گذاشته میشوند.

به هنرمندان عرصه پوشاک که با طرحهای ابداعیشان تأثیر بهسزایی در صنعت مد در یک دوره خاص زمانی بگذارند، «طراح مد و لباس» گفته میشود. دستیابی به الکتریسیته ۱۰۰ درصد تجدیدپذیر در کشورها، یکی از بزرگترین شتابدهندههایی است که باعث افزایش هزینهها برای تمام کشورها در چرخه ارزش میشود. مد و پوشاک آقایان در این دهه با تمام سال های پیشین قرن بیستم تفاوت داشت. از همین رو در مد جهانی باید به آن توجه شود. اگر محیط زیست را دوست دارید، کمتر لباس بخرید» این عبارتی است که شاید هر یک از ما، حداقل یکبار از دوستداران محیط زیست و حامیان این زیستگاه جهانی شنیده باشیم. معمولاً در این تیم، فردی به عنوان سرپرست طراحان که بسیار خلاق هست، وجود دارد که نمونه طراحی افراد دیگر تیم را جهت تایید و تصویب و یا تغییر نهایی بررسی میکند. در این میان نظرخواهی از مشتریان در شبکه های اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر روی نتیجه نهایی کار برندها دارد.