پلنگی طرح مورد علاقهی شما نیست؟

ارزیابی عکاسی مد و پوشاک تنها از نقطه نظر تبلیغات یا زیباییسنجی اشتباه است. شوهای لباس بهکرات برگزار میشد و تبلیغات زیادی برای آن انجام میشد. بنگلادش حدود 6.7 درصد و ویتنام 5.7 درصد از سهم تولید لباس دربازارهای جهانی را به خود اختصاص دادهاند. وقتی ما در عرصه مد و پوشاک فعالیت داریم، علاوه بر آمادگی برای تغییرات سریع باید به عنوان یکی از عناصر فعال در زمینه ایجاد تغییر نیز نقشآفرینی کنیم. در این دوران تولید انبوه در اندازه های بزرگ و آماده فروش یکی از اهدافی بود که به آن بسیار بها داده شد. در سال ۲۰۲۰، نور پردازی های توکار این سقف های کاذب محبوبیت بیشتری یافته و به نظر می رسد که به یکی از پرکاربرد ترین ترند ها در این سال جدید تبدیل شود.

یکی از نقاط قوت جواهرات این است که بازارهای کوچک و بزرگ مختلفی دارد که با توجه به سرمایه خود، میتوانید یکی از آنها را مورد هدف قرار دهید. پس از افزایش انتقادات و فشارها برخی از برندهای لباس مانند “اچ اند ام” و “ایندیتکس” (یکی از زیر برندهای شرکت “زارا” قبول کردهاند هزینه کلی سفارشهای خود را به تولیدیهای پوشاک پرداخت کنند. وی در ادامه افزود: تمرکز برندها روی سهام نشان میدهد که برخی از آنها پشتوانهای برای چنین روزهای مبادایی ندارند و دست به دامن ضعیفترین حلقه در زنجیره تامین شدهاند. شواهد حاکی است که در سال ۲۰۱۸، دست کم چهار درصد از انتشار گازهای گلخانهای جهان در صنعت مد اتفاق افتاد که این مقدار، از میزان گازهای آلاینده کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز فراتر رفته بود. مد و پوشاک مفهومی است که در عصر مدرن بسیار پررنگ شده است زیرا پوشاک اغلب در کشوری طراحی می شود و در کشور دیگر تولید می گردد و در سراسر جهان به فروش می رسد.

همکار دیگر “آمیت مهتانی” در این باره میگوید: برندها فقط سعی دارند از سهامداران محافظت کنند و توجهی به کارگران صنعت پوشاک نشان نمیدهند. پاریس پس از جنگ به مرکز جهانی مد تبدیل شد. هنر دکو Deco دچار انقلاب شد و به تمام کشورها رسید و پارچههای توری به همراه کلاههای نمدین و بی لبه به مد روز تبدیل شدند. در این همایش بسیاری از متخصصان و طراحان پوشاک با سخنان امیرحسین جعفری ذهنشان درگیر خلق ایدههای جدید در عرصه گردشگری همراه با لباس و پوشاک شد تا شاید از این طریق بتوانند برندهای خود را جهانی سازند و با استفاده از آن هویت و فرهنگ غنی ایرانی را به جهانیان بشناساند. در حال حاضر صنعت مد بیش از هر چیز متکی بر فروش بازار انبوه است. اما اینک این بنگاه صنعتی به دلیل رکود پیش آمده مجبور تعطیل کردن بخش اعظمی از کسب و کار خود شده و در حال حاضر تنها بخشی از کارخانه “داکا” پایتخت بنگلادش فعال مانده است.

انتظارات مصرف کنندگان در حال حاضر بالاتر از هر زمان دیگری است. این امر با توجه به شباهت برخی از برندها در زمینه تولید پوشاک و حتی کمپین های بازاریابی به هم بیش از هر زمان دیگری قابل تامل است. وی افزود: اما ما تجریباتی ناخوشایند دیگری نیز وجود دارند. وی افزود: وجود تجربههای متعدد در عصر جدید، تفاوت با گذشته را عیانتر کرده بطوریکه کودکان امروزی بر خلاف کودکان چند دهه قبل با تجربه تکنولوژی بزرگ میشوند و خودشان ایجاد کننده تجربههای تازهتر خواهند بود. مقامات این شرکت مد و لباس میگویند: قرنطینه مشکلات زیادی ایجاد کرده اما تنها مسئلهای نیست که بر روی توانایی پرداخت به کارگران و کیفیت زندگی آنها تاثیر گذاشته است. از کمپین “کارگران پست برچسب” که به حمایت از کارگران بخش پوشاک ایجاد شده در این باره گفت: سالهاست که برندها با تولید در کشورهایی با کارگران ارزان و بدون سیستم تامین اجتماعی امپراطوریهای بزرگی در مدلهای اقتصادی ایجاد کردهاند.