نمایشگاه تخصصی پوشاک،طراحی، مد

در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جین آبی ازجمله پوشاک بسیار اصلی زنان و مردان بهشمار میرفت؛ جامهای که در ابتدا لباس کار کارگران بود، سمبل فرهنگ جوان و درنتیجه اونیفورم ناهماهنگی بدل شد. در دهه ۱۹۶۰ مضمون اصلی مد جوانی بود و پس از آن شمایل هیپیمانند باب شد که با جنبش هیپیها در سان فرانسیسکو شدت یافت. شاید نظرتان عوض شد! احتمالاً عناصری از مد جهانی را با عناصر فرهنگی پوشاک سنتی خود ترکیب میکنند و یا شاید لباس سنتی خود را برمیگزیند. همچنین میتوانید تولید و لباسهای لباسهای سنتی خاصی مانند لباسهای هندی، چینی و غیره هم در نظر بگیرید.

به دلیل اینکه طراحی و ارائهٔ لباسهای جدیدی که مورد پسند عموم قرار بگیرند فرایندی زمان بر است، متخصصان این حرفه در عین حال باید بتوانند بهطور دقیق زمان تغییر سلیقهٔ مصرفکننده را پیشبینی کنند. صنعت پوشاک و مد یکی از صنایع بسیار مهم جهان است که در سال 2019 درآمدی حدود 1.8 تریلیون دلار (معادل با 1800 میلیارد دلار و حدود 2% از تولید ناخالص جهانی) داشته و پیشبینی میشود که این عدد تا سال 2025 به بیش از 2.3 تریلیون دلار برسد. صنعت مد. تجارت مد صنایع بسیار دیگری را شامل میشود که عبارتاند از صنایع نساجی و شیمیایی، تولیدکنندگان پوشاک، و جزئیفروشی. البته همانطور که همه میدانند هر صنعتی بخشی از افراد را ثروتمند و برخی از افراد دیگر را نیز ورشکست میکند و صنایع پارچه و مد و لباس هم از این قاعده مستثنی نیستند.

این کمپانی برندهایی مانند زارا و P&B را در خود دارد. برای شروع میتوانید یکی از رنگهایی را که خیلی دوست دارید انتخاب و مابقی استایل خود را با آن ست کنید. طبق آمارهای موجود، در شروع قرن بیست و یکم ۲۶.۵ میلیون نفر در صنعت مد و پوشاک مشغول به کار بوده اند که این تعداد در دو دهه ی بعد از آن به حدود سه برابر رسیده است. پیشتر بخشهای این صنعت به تجارت سوزن معروف بود، اما علیرغم نامش، لباسدوختنی با سوزن و نخ هرگز بخش کوچکی از صنعت را تشکیل نمیدهد. صنعت مد و پوشاک گردش مالی بسیار بالایی دارد و شما میتوانید از طریق فعالیت در آن به پول زیادی برسید، البته باید تخصص و مهارت کافی برای حضور در این عرصه را داشته باشید. صنعت مد و طراحی لباس یکی از پردرآمدترین صنایع جهان است و هرساله افراد زیادی از طریق فعالیت در آن به پول و ثروت میرسند.

از این رو طراحی و تولید کلاه، یکی از موقعیتهای موجود برای کسب و کار در حوزه مد و تولید پوشاک است. شلوارهای جین، تیشرتها و غیره، همیشه و همیشه مخاطب خواهند داشت و یکی از بهترین زمینهها برای آغاز کسب و کار در حوزه مد و پوشاک محسوب میشوند. با آغاز قرن ۲۱ کارشناسان تأکید میکنند که آیندۀ مد بهطور قطع آیندهگرایانه نیست و لباس متحدالشکل نقرهفام درخشانی که در فیلمهای آیندهگرایانه در دهههای قبل تصویر شده بود، وجود نخواهد داشت. جنبش جوان پانک در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ با مدلهای مو، لباسهای پاره و استفاده غیرمعمول از سنجاق و پونزهای بیخطر، کشمکشهایی را بهدنبال داشت. طراحان مد چه آنانکه لباسهای سنگین طراحی میکنند و چه طراحان لباسهای حاضری مشهور میشوند.