معلم از مواضع هنرمند دفاع میکند

مرد گنده راه میرود، از این رستوران به آن یکی، از این شهر به آن شهر، شکم گنده میکند و هر چیزی که دم دستش میآید، میبلعد، از یکی تعریف میکند و به یکی نقد، کیلو کیلو فالوور هم اضافه میکند و وزن صفحهاش را هم مثل وزن خودش بالا میبرد، سرآخر، یک بیمه نمیدانم از کجا بیخبر، معده پر از همهچیز این آقا را بیمه میکند تا مبادا ترش کند! سیستم از این بدش نمیآید و همهچیز دراختیار اینها قرار میدهد. او مواد اولیه تولیدی در صندلها را قابل بازیافت کرد و همچنین سیستم جدیدی را برای تعویض و بازیافت صندلهای کهنه مشتریان شرکت با مدلهای جدیدتر آن کرد و باعث شد تا در زمان او بیش از ۴۵ تن از صندل قدیمی بازیافت شوند. از سیستم بانکی تقاضای وام ۱۵۰میلیونی تومانی کردیم. مساله این است که امروز نهاد قانونگذاری ما بیشتر از اینکه معاون دولت و معاون اجرا باشد، معاون سرمایهداری و طبقات بالاست.

شنبه 95/6/27، تهران , (اخبار رسمی): نصراله سجادی معاون ورزشی وزارت ورزش و جوانان کشورمان جهت ملاقات با منوچهر صالحی مدیرعامل گروه صنعتی ملی در محل شرکت حاضر شد. به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی ملی ( کفش ملی)، سجادی در خصوص ملاقات با صالحی در مرکز ارتباطات گروه صنعتی ملی گفت: کفش ملی را یکی از گروه های موفق در صنعت کفش کشور میدانستم که البته امیدوارم خیلی زود به همان مرحله تولید برسد.من از گذشته های خیلی دوراین نشان را می شناسم و می دانم که خدمات بسیار زیادی به کشور کرده است. امیر خراسانی، پژوهشگر و جامعهشناس هم در ادامه و در ارتباط با این ماجرا گفت: «روابط دنیا امروز با پدیدهای مواجه است که نه تولید میکند نه خدمات میدهد و فقط میتوان آدم معروفی شد.

اما خب مساله چیزهای دیگری است که در ادامه به آنها میپردازیم. ‫در ادامه عباس مقتدایی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.‬ وی در این باره گفت: ما متعهد شدیم در عرصه نظارتی نقش و جایگاه مجلس را ارتقا دهیم و این تحقیق و تفحص در همین راستا مطرح شده است. در مجلس تصویب شد پزشک متخصص 10 درصد بیشتر مالیات ندهد. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه فرهیختگان، اخبار خارجی را که نگاه میکنید، روسیه و اوکراین به جان هم میافتند و مجازی پر میشود از عکس و فیلمهای ترسناک و غمانگیز، داخلی هم که یک روز سرگرم طرح صیانت و تصویب عجیبوغریب و فوری و فوتی آن هستیم و روز دیگر، حیرتزده از بیمه معده یک بُخُور فضای مجازی! یکی هم اینفلوئنسرها و شخصیتهای رویایی فضای مجازی است و آنهایی که رویا میفروشند و پول درمیآورند، مالیات رویافروشی خود را نمیدهند.

واقف به تفاوتهایش هستم، منتها در زمانهای که هرکسی که کاری میکند، جز از ما بهتران، جز سرمایهدارها که اصلا در گیر و دار این چیزها نیستند، مشکل بیمهای دارد و هرچه فریاد دارد بر سر شرکتهای بیمه میکشد، یکی از اینها یککاره بلند میشود و در مراسمی مجلل و عجیب، معده بُخُور فضای مجازی را بیمه میکند. در سال ۱۳۳۴ محمدرحیم ایروانی به دنبال توسعه کسبوکارش، پاساژ استاندارد (به جز انبار عمده فروشی) را اجاره داد و کارخانه خود را در مهرآباد جنوبی در زمینی به وسعت ۷۰۰ مترمربع خرید. درواقع با یک برندینگ بیمحصول طرف هستید که هیچ چیزی جز یک آدم برند نمیشود.