مؤسس «کفش ملی

هلدینگ آتیه صبا مسئولیت بخشی از اموال مهم بازنشستگان کشور را در اختیار دارد. شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا مسئولیت بخشی از اموال مهم بازنشستگان کشور را در اختیار دارد. با عنایت به اینکه معیشت بازنشستگان اهمیت بالایی برای نمایندگان مجلس و همه دلسوزان کشور دارد، حراست و حفاظت از اموال آنان همواره در اولویت است. کارخانه کفش ملی در دولتهای مختلف دچار مشکلات عدیدهای؛ شد و مورد بی لطفی و بی توجهی قرار گرفت. ۱۰. افتخارات کفش ملی شامل نشان شایسته ملی سال 96، تندیس نمایشگاه امپکس- نمایشگاه کیف، کفش و چرم و صنایع وابسته- سال ۹۶ تهران، لوح کنگره سراسری نشان شایسته ملی، تندیس جشنواره فیلمهای ورزشی و لوح جشنواره فیلمهای ورزشی میشود. در صورتیکه با نشان تجاری (برند) مشهور این شرکت میتوانست در حوزه بینالملل دارای شعبات متعدد باشد. ۱۱. گواهینامههای کفش ملی شامل گواهینامه شایستگی حرفهای، گواهینامه ایبیسیاِل- مدرک شایستگی مدیریت- و نشان اهتمام به سرآمدی هستند.

در ایران تا سال 1337 کفش چرمی تولید نمیشد، اما با تاسیس کارخانه های چرم و دباغی، کفش ملی شروع به تولید کفش چرم کرد. با توسعه بازار و شروع صادرات موفق گروه صنعتی ملی در سال ۱۳۴۵، ایروانی تصمیم گرفت تا دست به تغییرات بزرگتر بزند و در کنار تولید کفش به تولید جوراب (شرکت جوراب فالکه)، کفش ایمنی، صنعتی و نظامی (شرکت کفش صنعتی) نیز مشغول شود. ۷. در دهههای 1340 و 1350، چندین شرکت، که در زمینههای تخصصی چرم، کفش، توزیع و فروش محصولات بودند، همگی زیر چتر گروه صنعتی ملی، کار خود را آغاز کردند. صنعتی شدن شهرها مدل زندگی افراد را تغییر داده و نیازهای جدیدی برای مردم ایجاد کرده بود. قبل از انقلاب در شرکت آيبیام (IBM) کار میکردم، يکي از دوستانم به انگليس رفته بود. پس از گذشت مدتی، با رونق گرفتن کسب و کارش، زمینی در جنوب غرب پایتخت را به این مجموعه اضافه کرد.

او حتی برای کاهش بیشتر هزینهها به خصوص هزینه (و زمان) رفتوآمد کارگران و کارمندان به فکر افتتاح دو خط راهآهن در آن منطقه افتاد و از سرویسهای ایابوذهاب برای کارگرانش استفاده کرد. او با احداث این خانهها، به دنبال کاهش هزینه رفتوآمد کارگران و هزینه نقل و انتقال آنان بود. بازنشستگان و فعالان رسانهای بارها در این خصوص ابراز نگرانی کردند که چه شده است که کارخانهای که روزی دارای هزاران کارگر بود و در تولید کشور نقش بسزایی داشت، الان بگونهای شده است که حتی کارخانه و ماشین آلاتی ندارند. اگر اموال متعلق به بازنشستگان کشور در مسیر درست به کار گرفته و به خوبی مدیریت شود، میتواند سود سرشاری برای کشور و بازنشستگان داشته باشد. برای مثال، کارخانه کفش ملی که متعلق به بازنشستگان است، نامی پرآوازه در بین مردمان ایران زمین است. در مقابل اگر مدیریت نامطلوبی شکل گیرد، سبب ضربه به کشور و بازنشستگان می شود.

در مقابل اگر مدیریت نامطلوبی شکل گیرد، میتواند باعث ضربه به کشور و همچنین قشر عزیز و زحمت کش بازنشسته شود. اوکاباشی زمانی کار خود را شروع کرد که تولید کفش آمریکا در حال برونسپاری به چین بود و سالهای اولیه شرکت با سختیها و چالشهای فراوانی همراه شد. یک عامل مؤثر دیگر در رشد و پیشرفت گروه صنعتی ملی، وجود دیدگاه خانوادگی در کل کارخانهها بود. ۵. گروه صنعتی ملی در استراتژی جدید خود اقدام به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، آغاز پروژه سرآمدی سازمانی، مکانیزاسیون سیستم فروش فروشگاهی و شناسایی خواسته مشتریان و آحاد جامعه کرده است. بنابراین، در سالهای آغازین دهه 50، اقدام به اختصاص محوطهای به مساحت 400 هزار متر مربع کرد.