مؤسس «کفش ملی

به این شکل باشد که این میزان درآمد دارید، باید این میزان مالیات پرداخت کنید، حال شغل شما هر چه باشد. نظام مالیاتی باید بتواند مرکز داده درست کند که همانند آمریکا مشخص باشد چه کسی چقدر پول برای شما ریخته و چقدر خرج کردید. در واقع با یک برندینگ بیمحصول طرف هستید که هیچ چیزی جز یک آدم برند نمیشود. جالب این است که سیستم علیه مصرف هیچ زاویهای ندارد. مردم، دوبی مصرف نکنند و همینجا مصرف کنند. قبلا برند کفش ملی داشتید و برند، دال محصول بود. این برندی است که دال بر هیچ چیزی نیست و این را میخورد. این فرآیند، اوج کثافت است و فقط اسم است، برای اینکه هیچ کاری نکردید و برند هیچ چیزی نیستید.

کارداشیان نه خواننده بود، نه بازیگر بود، نه مدل بود و هیچ چیزی نبود. دلیل احداث ایرانمال چه بود؟ رحیم در سال 1330 زمینی در چهارراه گلوبندک خرید و پاساژ استاندارد را در خیابان خیام احداث کرد. او چون خوشخط بود و دستی هم در نویسندگی داشت، چند عنوان کتاب ترجمه و تألیف کرد. اوکاباشی زمانی کار خود را شروع کرد که تولید کفش آمریکا در حال برونسپاری به چین بود و سالهای اولیه شرکت با سختیها و چالشهای فراوانی همراه شد. من باید تاجر را به هر نحوی که بود راضی میکردم که سرمایهاش را به اقتصاد کشور تزریق کند و به جای اینکه کالایی را وارد و عرضه کند، خودش با سرمایه خودش تولید کند. میگفت حاضر است کت و شلوارش را بپوشد و کراواتش را بزند و به دیدن سیدمحمد خاتمی برود.

فردا این طرف آروغ بزند حنجرهاش را بیمه میکنند. جایی که با زلزله مهیبش، خیلی ها آن را با زلزله و باد و زیتون می شناسند. خراسانی گفت: «ایراد سیستم این است که نظام مالیاتی وحشتناکی دارد. امیر خراسانی، پژوهشگر و جامعهشناس هم در ادامه و در ارتباط با این ماجرا گفت: «دنیای امروز با پدیدهای مواجه است که نه تولید میکند نه خدمات میدهد و فقط میتواند آدم معروفی شود. ‫در ادامه عباس مقتدایی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.‬ وی در این باره گفت: ما متعهد شدیم در عرصه نظارتی نقش و جایگاه مجلس را ارتقا دهیم و این تحقیق و تفحص در همین راستا مطرح شده است. ارزش تقریبی این املاک را با دو تا آگهی مزایده شرکت برآورد میشود که یکی از آگهیها از مشهد و تهران و دیگری از یزد و گرگان برای فروش چاپ شده است!

روز تشییع که شد قسمت نبود به بهشت زهرا بروم. ۱۰ روز قبل از اینکه من به کارخانه کفش ملی بروم هیاتمدیره قبلی استعفا داده بود. روز اولی که به جلسه شش نفره هیاتمدیره جدید رفتم، از آنها پرسیدم ما باید چکار کنیم؟ این هیبت استناد میشود که محصولی نیست و شکلی از مارکتینگ است که یک آدم پولدار میشود بدون اینکه تولید ناخالص ملی بالا برود. محصولی تولید نمیشود و تنها باد هواست. این شرکت کفشهای تنیس کف تخت و سبک را تولید میکرد. او هم چیزی تولید نمیکرد. اکثر اقلام وارداتی او و همکاران انگلیسیاش چتایی (نوعی گونی)، چتر، کفش و گالش (نوعی کفش پارچهای مشابه گیوه) بودند. با این توضیحات رقم نهایی ارزش دارایی های شرکت کفش ملی را میتوان ۱۰۸۶۵ میلیارد تومان دانست که به ازای هر سهم حدود ۴۴ هزار تومان تخصیص میابد!